Söndrums Tennisklubb

Ramverk för barn- och ungdomsverksamheten

Söndrums Tennisklubb har en gemensam målsättning med barn- och ungdomsträningen som har inspirerats utifrån Riksidrottsförbundets anvisningar. Dessa anvisningar syftar till att involvera så många elever som möjligt, så bra som möjligt, så länge som möjligt. Söndrum Tennisklubb har även satt upp några viktiga utgångspunkter som vi i verksamheten jobbar utifrån, dessa har varit att låta barnen välja inriktning, stärka gemenskapen, inspirera till mer tävlingsspel samt undvika en för tidigt styrd selekteringsprocess.

Kids

Tennis

Första steget i Söndrums träningsverksamhet är Kids-Tennis. Denna grupp inriktar sig till barn inom åldrarna 4–6 år. Målsättningen är att barnen ska börja utveckla motoriska färdigheter med hjälp av racketar och bollar. Stor del av tiden ägnas åt olika spring- och lekmoment som sker utan bollar.

Individuell utveckling genom

Play & Stay

Vi tränare på Söndrums Tennisklubb har en vision om att samtliga spelare som deltar i klubbens tävlings- och träningsgrupper ska ha som mål att utveckla sig vidare och kunna bli så bra tennisspelare som det individuellt är möjligt. Vi tränare är med er hela vägen för att ni ska kunna utveckla en stabil grund att stå på både tekniskt, taktiskt samt fysiskt. Men vi tränare vill även belysa att det är upp till den individuella spelaren att ta ett stort eget ansvar för sin individuella träning/utveckling. Vi tränare ska anses vara ett redskap som ska kunna hjälpa er med er framtida utveckling.

Play & Stay är ett väl genomarbetat koncept som utgår från utövaren. Man använder en anpassad boll och racket samt använder en lämpad storlek på banan för varje individ. Fler som lär sig spela tennis på ett lekfullt sätt med en ”prova-på-pedagogik” kommer att ha roligare och får känna på tävlingsmomentet på ett mer avslappnat sätt än tidigare.

För varje steg i Play & Stay finns grupper på såväl nybörjar- som avancerad nivå och mini-midi-maxi ska inte ses enbart som färdighetsnivåer.

Se respektive Play & Stay grupp nedan för att förstå skillnaderna.

Play & Stay

Mini

Minitennis är steget efter Kids-tennis. Denna grupp inriktar sig till barn mellan 5–8 år, som tidigare varit verksamma inom Kids-Tennis. Målsättningen för barnen inom denna kurs är att de ska lära sig tennistekniken på ett mer lekfullt sätt. Bollarna som används är 75% långsammare än en vanlig tennisboll och är gjord av skumgummi. Eleverna lär sig att spela med röda minibollar, och med mindre banor och rack. Minitennis är steget som möjliggör för eleverna att kunna räkna i matchspel från den första lektionen. Eleverna får spela lagmässiga och roliga matcher, där vi tränare hjälper till att utveckla tekniken samt använder relevant taktik. Elever som deltar i denna kurs har även möjlighet att ställa upp i Söndrums Tennisklubbs minitennistävlingar och andra aktiviteter som klubben arrangerar.

Det är Söndrums tränare som bedömer vilken nivå spelaren ska träna på. Se videon för att få en bra förståelse.

Play & Stay

Midi

Nästföljande steg i utvecklingen är Miditennisen, här används en orange miditennisboll som är 50% mjukare än en vanlig tennisboll. Miditennisen riktar sig till nybörjare eller barn som har spelat några gånger sedan tidigare och är mellan 7-10 år. Eleverna spelar på en lite större bana är föregående kurs. Bollen går lite snabbare, men ger fortfarande en optimal möjlighet att kunna utnyttja banan för att utveckla sitt individuella taktikspel. Tävlingsformen inom kursen är samma som ”röd”, där eleverna spelar såväl lag- som individuella matcher. Målsättningen för eleverna inom denna kurs är att ha fokus på rätt teknik, utveckling av sitt egna spel, kunna räkna och förstå de regler som gäller vid matchspel.

Det är Söndrums tränare som bedömer vilken nivå spelaren ska träna på. Se videon för att få en bra förståelse.

Play & Stay

Maxi

Från och med nu bedömer tränarna att spelaren utvecklas bäst med grön boll (maxiboll, 25% mjukare än en vanlig tennisboll). Bollen som används inom denna kurs är snabbare än föregående, men fortfarande långsammare och studsar lägre än en vanlig tennisboll vilket leder till att eleverna kan fortsätta att utveckla sin teknik och taktik på rätt sätt. Matcherna är lite längre och man spelar såväl lag- som individuella matcher.

Det är Söndrums tränare som bedömer vilken nivå spelaren ska träna på. Se videon för att få en bra förståelse.

Play & Stay

Tester

Testens utformning är indelade i följande kurser:
• Rödboll (MINI)
• Orangeboll (MIDI)
• Grönboll (MAXI)

Inom varje kurs kommer vi tränare kolla igenom olika delmoment i spelarens utveckling.

Områden vi tränare kommer att testa är:
• Bollkontroll
• Forehand
• Backhand
• Serve
• Fysik
• Diverse

Efter detta bedömer vi på vilken Play & Stay nivå spelaren tränar kommande termin

Utvecklings

Gruppen

Utvecklingsgruppen är en separat grupp från Tävlingsgruppen, där klubben kommer addera träningstillfällen för de spelare som redan har ett befintligt träningsupplägg.

Söndrums Tennisklubb har som ambition med Utvecklingsgruppen att kunna utveckla den enskilda spelarens träningsupplägg, genom att addera fler träningstillfällen om viljan samt ambitionen finns för detta. De spelare som ingår i Utvecklingsgruppen kommer erbjudas extra träningspass i veckan, läger samt fysträningar. Det är Söndrums ansvariga tränare som bedömer vilka spelare som kvalificerar sig till denna grupp, vilket baseras på en kombination av närvaro, inställning samt spelkapacitet.

Cirka 20 spelare kommer ingå i denna grupp, där antalet kan variera från år till år. De spelare som ingår i Utvecklingsgruppen har möjlighet till eget spel på lördagar kl 13-14 bana 3 samt söndagar kl 12-13 bana 4. Samtliga spelare som ingår i Utvecklingsgruppen är varmt välkomna att spela spontant med varandra på dessa tider.

Ansvariga tränare för Utvecklingsgruppen är Jonas Ronnhagen och Joachim Föller.