Kriterier för

Antagning

Barn och ungdomar som spelar i Söndrums Tennisklubb och har deltagit i minst tio tävlingar inom loppet av de senaste tolv månaderna (maj-april) bereds en plats i våra tävlingsgrupper, där klubben kommer erbjuda träning två gånger per vecka. Undantag sker för de elever som går upp från Tennisskolans miditennis och tar steget vidare till hårdare boll. Dessa elever behöver endast fem spelade tävlingar.

För de elever som redan ingår i en tävlingsgrupp och som har deltagit i minst 15 tävlingar inom loppet av de senaste tolv månaderna (maj-april) erbjuds träning tre gånger per vecka. För dessa spelare tillkommer organiserad fysträning, dropin-tennis och andra aktiviteter som Söndrum Tennisklubb arrangerar.

För att varje enskild spelare ska kunna bibehålla sin plats vill Söndrums Tennisklubb se att varje individuell spelare deltar i 10–15 spelade tävlingar de senaste tolv månaderna (majapril).

 

Godkända

Tävlingar

  • alla förbundssanktionerade tävlingar
  • Söndrums Tennisklubbs egna tävlingar
  • Klubbmästerskapen (KM)
  • SO Tour-Tävlingar får tillgodoräknas fram tills året spelaren fyllt 9 år

Det räcker med att varje spelare deltagit i en singel- eller dubbelklass för att tävlingen ska räknas.

Observera att grundmodellen inte tar hänsyn till några tävlingsresultat. Fokus för Söndrums Tennisklubbs barn- och ungdomssatsning ligger på utveckling och inte resultat.

Söndrums Tennisklubb har möjlighet att göra positiva undantag från modellen i form av t.ex. extraträningar till ett fåtal spelare. Vid långvariga skador och omfattande teknikomläggningar kan undantag från ovanstående tävlingskriterier göras.

Utvecklings

Gruppen

Utvecklingsgruppen är en separat grupp från Tävlingsgruppen, där klubben kommer addera träningstillfällen för de spelare som redan har ett befintligt träningsupplägg.

Söndrums Tennisklubb har som ambition med Utvecklingsgruppen att kunna utveckla den enskilda spelarens träningsupplägg, genom att addera fler träningstillfällen om viljan samt ambitionen finns för detta. De spelare som ingår i Utvecklingsgruppen kommer erbjudas extra träningspass i veckan, läger samt fysträningar. Det är Söndrums ansvariga tränare som bedömer vilka spelare som kvalificerar sig till denna grupp, vilket baseras på en kombination av närvaro, inställning samt spelkapacitet.

Cirka 20 spelare kommer ingå i denna grupp, där antalet kan variera från år till år. 

Ansvariga tränare för Utvecklingsgruppen är Jonas Ronnhagen och Joachim Föller.

Söndrums TK:s

Elitjuniorer

Som hårdsatsande junior kan man bli antagen till Söndrums Elitjuniorer, vilket innefattar ett större individuellt fokus och fler träningspass per vecka. Söndrums Elitjuniorer har ett mycket begränsat antal platser, men ska ej ses som en isolerad grupp inom klubben. Söndrums Tennisklubb har en tydlig och gemensam strävan över att inkludera så många spelare som möjligt i gemensamma aktiviteter och satsningar. Elitjuniorerna är den enda delen av Söndrums Tennisklubbs barn- och ungdomssatsning där en uttagning görs av klubben.

Den föreliggande modellen är något som Svenska Tennisförbundet har identifierat som en nyckelfaktor inför framtiden. Vi på klubben har därför valt liknande modell, som vi även kommer se över med jämna mellanrum, där den sannolikt kommer att förfinas i framtiden där syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för spelarutveckling.

Riktlinjer Tävlingsspelare

Mental

Träning

Som ett komplement till fysisk träning är tennis en individuell sport som kräver mentala färdigheter för motivation, att möta nervositet och för att på ett bra sätt arbeta i medgång och i motgång.

Coaches, as well as the athletes themselves, are slowly starting to realise that in order for them to get ahead of the competition an added resource is needed and that is to train mentally. “Competitive sports are 85-90% a mental game, but unfortunately, many times the physical aspect of the game is magnified at the expense of the other”. The premise of this article is that if athletes and coaches can combine the two elements of mental training and technical training they will increase the chances of establishing a consistent peak performance every time they compete. They will open up an opportunity for superior and elite performance that otherwise was untapped, unheard of and somewhat unattainable. They will be breaking into unique realms of performance optimisation and enhancement. Therefore, developing and furthermore maintaining Mental Toughness is imperative in today’s sporting world and the difference between success and failure may be determined by this sole factor.

Prata med dina tränare för att få tips på hur du stärker dina mentala förberedelser.

TennisMindGame

Rätt

Kost

At the most basic level, nutrition is important for athletes because it provides a source of energy required to perform the activity. The food we eat impacts on our strength, training, performance and recovery.

Nutrition BUT how?