STK:s

styrelse & sektioner

Klubbens styrelse bedriver ett aktivt arbete för att verksamheten ska fungera väl och att klubben ska nå sina visioner.

Målsättningen är att Söndrums TK återigen ska vara en av Sveriges framstående tennisklubbar med såväl bredd som spets och ha flera lag och spelare aktiva i Svenska Tennisförbundets tävlingsverksamhet.

Sektionerna driver områden som inne- och utemiljö, ungdomsverksamhet, marknad och trivsel. Är du intresserad av att vara en del av styrelsen och driva klubben framåt, kontakta klubbchef eller ordförande för mer information.

Emma Andersson
Ordförande
Daniel Holmén
Ledamot
Jenny Ljungberg
Sekreterare
Sanna Rosengren
Kassör
Måns Nilsson
Ledamot
Romana Degac
Lledamot
Ebba Rahnster
Suppleant