STK:s

styrelse & sektioner

Klubbens styrelse bedriver ett aktivt arbete för att verksamheten ska fungera väl och att klubben ska nå sina visioner.

Målsättningen är att Söndrums TK återigen ska vara en av Sveriges framstående tennisklubbar med såväl bredd som spets och ha flera lag och spelare aktiva i Svenska Tennisförbundets tävlingsverksamhet.

Sektionerna driver områden som inne- och utemiljö, ungdomsverksamhet, marknad och trivsel. Är du intresserad av att vara en del av styrelsen och driva klubben framåt, kontakta klubbchef eller ordförande för mer information.

Jarl Abrahamsson
Ordförande
Jenny Ljungberg
Ledamot
Sanna Rosengren
Kassör
Måns Nilsson
Ledamot - Ungdom
Emma Andersson
Sekreterare
Mattias Ekenberg
Ledamot - Anläggning
Ebba Ranster
Suppleant