STK:s vision

"Tennis för livet"

STK:s Kärnvärden

Gemenskap - Glädje - Utveckling

Gemenskap – Söndrums tennisklubb ska vara en förening där alla känner sig välkomna och med en klubbmiljö som präglas av trivsel och gemenskap. Laget går före jaget och vi hjälper varandra.

Glädje – Oavsett ambitionsnivå vill vi att träningen ska genomsyras av glädje och välmående. I en lustfylld träning hittas den bästa motivationen och störst förutsättning att utvecklas, både enskilt och tillsammans.

Utveckling – Varje enskild spelare ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. Vi ska ha välutbildade tränare och varje individ ska få tillräckligt av tränarnas tid och engagemang för att utvecklas fullt ut.

Söndrums TK är en klubb som arbetar mot kvalitetsmärkningen Trygg Tennis i samarbete med Svenska Tennisförbundet.

Syftet med kvalitetsmärkningen är:

  • att främja trygga och utvecklande tennismiljöer
  • att stötta klubbarna i att skapa och bibehålla trygga och utvecklande tennismiljöer
  • att både internt och externt visa att man arbetar med trygg tennis

Det förebyggande arbetet i klubben är avgörande för att barn, unga och vuxna ska trivas och det är klubbens ansvar att skapa och bibehålla trygga och utvecklande miljöer. Med rätt form av uppmuntran och tillgång till en trygg tennismiljö har alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar.