SPTA full time Players Victoria Kapcia and Wincent Belltoft

Söndrums Pro Tennis Academy

STK Pro Tennis Academy är ett nystartat flaggskepp inom Söndrums Tennisklubb gällande att utbilda pojkar och flickor från 16 år upp till att bli professionella tennisspelare. Utbildningsmodellen omfattas inte enbart av mångfacetterade tennisspel utan även fysisk träning, mental träning, träning i att äta rätt samt träning i livet som atlet.

Team
Spelarna som ingår i STK Pro Tennis Academy tränar och tävlar som ett team, vilket vi tränare tror starkt på inte minst i en så individuell idrott som tennis. 

Tränarkompetens SPTA Söndrums Pro Tennis Academy

1)Joachim Föller

Klubbchef, Founder SPTA, Verksamhetsansvarig & Huvudtränare

2)Jonas Ronnhagen 

Tränare

3)Jonatan Lundstedt

Tränare & Fysiskt ansvarig.

Mål


Målet är satt tydligt - att hjälpa svensk tennis att fostra framtida proffs på ATP samt WTA-Touren som också framgångsrikt deltar i Davis Cup, Billie Jean King Cup samt Grand Slam-tävlingarna.
Konkurrenssituationen är hårdare än någonsin inom tennisen överallt i världen, där det finns spelare som jobbar för att slå in sig på världstoppen. Den tidigare så framgångsrika svenska klubbmodellen har gjort att Sverige har blivit omsprungna, vilket har resulterat i att denna måste utvecklas för att spelare ska kunna vara
konkurrenskraftiga internationellt. Söndrums Tennisklubb har varit en klubb som har bidragit till svensk elittennis förut (Sofia Arvidsson 29:e i världen) samt Pablo Figueroa. Detta vill vi fortsätta med, därför skapades Söndrums Pro Tennis Academy 2022.

Vem kan ansluta

Mycket ambitiösa spelare på den högsta nationella nivån runt om i Sverige har möjlighet att förlänga sin tennissatsning hos Söndrums Pro Tennis Academy. Individuellt anpassat upplägg skapas för varje individ för att kunna ge spelaren möjlighet att utvecklas. Spelare rekryteras utifrån individuella förutsättningar men måste också passa in i gruppen med redan befintliga spelare. Att tävla internationellt är väldigt dyrt och en för spretig sammansättning av juniorer gällande ålder och nivå kommer resultera att vi inte kan hjälpa spelarna på ett optimalt sätt. Därför sköts rekryteringen väldigt noggrant gällande vilka spelare vi kan ta emot då vi vill kunna
säkerställa kvaliteten vi kan ge varje individ. Detta genom att kunna tillhanda ett bra upplägg både med träning samt tävlingsresor.


Internationell miljö

Söndrums Pro Tennis Academy består av ett flertal olika grundideér, en av dessa är att spendera mycket tid internationellt. Där spelarna tävlar väldigt frekvent utomlands. Genom nära samarbete med Linus Eriksson (Linus på Baslinjen) samt privata investerare förlänger vi ett antal träningsveckor under säsongen till Barcelona
där både spelare och tränare får värdefull input från internationella topp coacher.


Finansiering Söndrums Pro Tennis Academy finansieras med stöd av privata donationer, vilket resulterar i att det inte finns kommersiella intressen i projektet. Med andra ord finns det heller inget behov av att ta in en för stor grupp av spelare eller att tränarna ägnar tid åt sponsorernas tennisutbildning. Besluten tas på sportslig grund för att främja den övergripande målsättningen: att kunna erbjuda svenska juniorer bästa möjliga förutsättningar för att kunna utvecklas till internationella toppspelare.


Maximera potentialen

Vi tränare vet att det krävs en stor arbetsinsats av varje enskild individ som vill kunna maximera sin potential. Detta innebär även att spelarens familj måste bidra för att satsningen ska bära frukt. Vilken spelare som blir den första att kunna slå sig in i världstoppen från Akademin vet vi inte idag, med detta sagt gör vi allt i vår vardag
för att resultera att eleverna får de verktyg som krävs för att kunna ta sig så långt som det bara är möjligt.

 

SöndrumsProTennisAcademy